Kerstgroepenverzameling

Jo en Maria Smits, Weurt

Kerstgroepententoonstellingen rond Kerstmis 2021  !!!

 

Welkom op onze website van onze kerstgroepenverzameling.


Dit jaar is ons gevraagd kerstgroepen te leveren voor tentoonstellingen in een drietal kerken:

* H. Andreaskerk Weurt

* H. Jan de Doperkerk in Sambeek

* Sint-Willibrorduskerk in Alphen (Nbr.)

Op dit moment is het nog onzeker of de tentoonstellingen in Sambeek en Alphen doorgang kunnen vinden.

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we de komende week starten met de inrichting van de tentoonstelling in de Andreaskerk in Weurt.

  


Tentoonstellingen rond Kerstmis 2021 in deze Corona-tijd.


* Andreaskerk Weurt

  Kerkstraat 54, 6551 ZZ   Weurt (Gld.)  


De kerk zal voor deze tentoonstelling geopend zijn op:

* 15, 19, 20, 22, 25, 26, 27, en 29 december van 13:30 - 17:00 uur

* 24 en 31 december van 10:00 - 15:00 uur

* 01, 02, 03, 05, en 09 januari 2022 van 13:30 - 17:00 uur


_______________________________________________________________________________________________________


* St. Willibrorduskerk in Alphen (Nbr.)

  Heuvelstraat 1, 5131AP   Alphen(Nbr.)


De openingstijden volgen, indien besloten is dat deze tentoonstelling doorgang kan vinden.

___________________________________________________________________________________


* H. Johannes de Doperkerk 

  Grotestraat 63, 5836 AC  Sambeek


In deze kerk, die volgens planning begin 2022 zal worden verbouwd tot een gemeenschaphuis, zal nog één keer een tentoonstelling van kerstgroepen plaats kunnen vinden.


De openingstijden volgen, indien besloten is dat deze tentoonstelling doorgang kan vinden.

______________________________________________________________________________________________________

                                             

                                                                                                 * * * * *

______________________________________________________________________________________________________


Waar was (een deel van) onze verzameling te zien rond Kerstmis 2019 ?


Twee  jaar geleden, rond Kerstmis 2019 dus, hadden we weer een deel van onze verzameling beschikbaar gesteld voor een aantal kerstgroepententoonstellingen.

Zo verleenden we o.a. medewerking aan de volgende tentoonstellingen:

______________________________________________________________________________________________________

 

* St. Andreaskerk in Weurt.

In 2019 zijn (waarschijnlijk éénmalig) beide zijbeuken van onze eigen parochiekerk gebruikt voor een tentoonstelling van méér dan 240 kerstgroepen uit onze verzameling.

De tentoonstelling van dat jaar was een groot succes met honderden bezoekers. Ook zijn tijdens een tweetal dagen de kinderen van de basisschool en ook de kleuters langs de tentoongestelde kerstgroepjes gegaan. We hadden daarvoor ook speciaal op kinderen gerichte groepjes geplaatst. Tevens waren er voor hen op leeftrijd afgestemde opdrachtjes uitgewerkt.

Een en ander met dankbare hulp van de initiatefnemer, Virginia Bartels uit Weurt.

______________________________________________________________________________________________________


* Stadsmuseum CHC Vollenhove

* In dit museum werden 100 kerstgroepen tentoongesteld uit onze verzameling. Het was de selectie die rond Kerstmis 2018 heeft gestaan in de Andreaskerk van Weurt. Degene die die expositie hadden gemist, konden deze dus alsnog bekijken in dat museum.

Naast onze groepen werden ook kerstgroepen getoond van een collega-verzamelaar: mevr. Gery Woltinge uit Zwolle.

______________________________________________________________________________________________________


* St. Willibroduskerk in Alphen

Zoals al meerdere jaren daarvoor, hadden we eveneens ongeveer 200 kerstgroepen beschikbaar gesteld voor deze kerk. 

Jammer genoeg waren we zelf niet in de gelegenheid de altijd met veel zorg en fraai opgestelde groepen te gaan bekijken, vanwege onze gewenste aanwezigheid bij de tentoonstelling in Weurt.

______________________________________________________________________________________________________


* St. Ansfridusparochie in Amersfoort

In de St. Ansfriduskerk stonden in 2019 ook weer een groot aantal kerstgroepen opgesteld, waaronder ongeveer 50 uit onze verzameling. Ook deze tentoonstelling hebben we helaas moeten missen door onze inzet bij de tentoonstelling in ons eigen dorp.

______________________________________________________________________________________________________


* Buurderij De Lage Hof in Overasselt, Kasteelsestraat 5, 6611 KA  Overasselt

In het Agrarisch museum hebben in 2019 méér dan 100 kleine  kerstgroepjes uit onze verzameling een plaatsje gevonden, aangevuld met een aantal groepen van normale (huiskamer-)grootte.

_______________________________________________________________________________________________________

                                   

Uit de reacties van de organisatoren van deze tentoonstellingen hebben we kunnen opmaken dat weer een groot aantal bezoekers hebben genoten van de verschillende kerstgroepen uit landen over de hele wereld. 

Er was weer veel werk verzet door deze organisatoren. En we weten inmiddels hoeveel werk er verzet moet worden om een tentoonstelling in te richten. Dank aan al deze vrijwilligers voor hun inzet. 

_______________________________________________________________________________________________________


Wilt u rons Kerstmis 2021 kerstgroepen bekijken ?


Een compleet overzicht van de (aangemelde) kerstgroepententoonstellingen van 2021 kunt u vinden op:

vereniging.vriendenvandekerstgroep.nl


of direct naar het overzicht via klikken op onderstaande url:

http://vereniging.vriendenvandekerstgroep.nl/events/categories/tentoonstelling-nederland/


Wij wensen u verder, ondanks de lastige periode, toch sfeervolle Kerstdagen een feestelijke jaarwisseling en voor het nieuwe jaar al het goede dat wenselijk is. En hopelijk krijgen we in 2022 het Coronavirus onder controle en kunt u eind 2022 weer op normale manier de tentoonstellingen bezoeken.

Jo en Maria Smits

Weurt


 

31217