Kerstgroepenverzameling

Jo en Maria Smits, Weurt

Welkom op onze nieuwe website van onze kerstgroepenverzameling.


Door technische problemen met de programmatuur om de website te onderhouden, zijn we genoodzaakt deze helemaal opnieuw te bouwen en te vullen met foto's van onze verzameling.


Na de vakantieperiode hopen we weer een groot aantal foto's te kunnen plaatsen op deze site.

We willen dat de komende maanden realiseren. 

 

Waar is (een deel van) onze verzameling te zien rond Kerstmis 2016 ?


Dit jaar, rond Kerstmis 2016 dus, hebben we weer een deel van onze verzameling beschikbaar gesteld voor een aantal kerstgroepententoonstellingen.

Zo hebben we o.a. medewerking verleent aan de volgende tentoonstellingen.

_______________________________________________________________________________________________________

* St. Willibroduskerk in Alphen (NBr)

Voor deze kerk aan de Raadhuisstraat 4, 5131 AM, Alphen (Nbr) hebben we 150 kerstgroepen beschikbaar gesteld.

De tentoonstelling is te bekijken op:

- 11, 18, 22, 26 en 29 december 2016 van 13:00 - 16:00 uur

_______________________________________________________________________________________________________

* St. Ansfridusparochie in Amersfoort

In de St. Ansfriduskerk (Jacob Catslaan 28, 3818 WK, Amersfoort) staan een groot aantal kerstgroepen opgesteld, waaronder ongeveer 60 uit onze verzameling.

Openingsdagen en -tijden:

- vrijdag 9 december 2016 t/m zondag 18 december 2016

- open: zaterdag van 09:30 - 17:30 uur, zondag van 12:30 - 17:30 uur en maandg t/m vrijdag van 09:30 - 21:30 uur

________________________________________________________________________________________________________

* Woon/zorg Buurderij De Lage Hof in Overasselt

In "De Buurderij"  (Kasteelsestraat 5, 6611 KA, Overasselt) staan eveneens een 60-tal kerstgroepen uit onze verzameling opgesteld in het Streekhistorisch museum vanaf zondag 18 december 2016 op welke dag een Kerstmarkt wordt georganiseerd vanaf 14:00 - 18:00 uur. 

Maar ook daarna zijn de kerstgroepen nog te zien tijdens de openingstijden van het museum. Toegang is gratis.

________________________________________________________________________________________________________

* Educatief Natuur Centrum De Perekker in Boekel 

Eveneens op zondag 18 december wordt in Natuur en Educatie Centrum De Perekker (Mezenlaan 22, 5427 SL, Boekel) een Open Dag gehouden in kerstsfeer met diverse optredens en een tentoonstelling van ongeveer 70 kerstgroepen en -groepJes uit onze verzameling.

De Open Dag wordt gehouden van 11:00 - 16:00 uur. Entree is gratis.

_______________________________________________________________________________________________________

* Kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem

Dit jaar voor het eerst wordt er in deze basiliek tijdens de openstelling van de basiliek een tentoonstelling ingericht met een aantal kerstgroepen uit onze verzameling. Het gaat hierbij niet zo zeer om het grote aantal van de opgestelde groepen, maar deze zullen toch een bezoekje waard zijn. Het zullen bijzondere en waardevolle groepen zijn onder het motto: "Wereldkerst in vogevlucht". 

Een 30-tal groepen zullen te zien zijn tijdens de openingsdagen -uren:

- van 26 december 2016 t/m 8 januari 2017 van 12:00 - 16:00 uur, m.u.v. 1 en 2 januari 2017. 

- Er is een extra avondopenstelling op 28 december van 19:30 - 22:30 uur.

_______________________________________________________________________________________________________

We hopen dat u ook rond Kerstmis 2016 weer kunt genieten van een groot aantal groepen uit onze verzameling, die we gaarne voor u hebben geselecteerd.

Een compleet overzicht van de (aangemelde) kerstgroepententoonstellingen kunt u vinden op:

wijzijn.vriendenvandekerstgroep.nl


Wij wensen u verder sfeervolle Kerstdagen een feestelijke Jaarwisseling en voor het nieuwe jaar al het goede dat wenselijk is.

Jo en Maria Smits

Weurt


 

10169