Kerstgroepenverzameling

Jo en Maria Smits, Weurt

Onze verzameling rond Kerstmis 2020  !!!

 

Welkom op onze website van onze kerstgroepenverzameling.


Door technische problemen met de programmatuur om de website te onderhouden, zijn we genoodzaakt deze helemaal opnieuw te bouwen en te vullen met foto's van onze verzameling.


Het is ons, tot op heden, nog steeds niet gelukt de website te vullen met foto's van onze verzameling.   

 


Tentoonstellingen rond Kerstmis 2020 in deze Corona-tijd.


N.B,: Na de laatste mededelingen door de regering (van 14-12-2020) 

      is óók besloten de tentoonstelling in de Sint Jan de Doperkerk

      in Sambeek af te gelasten. 

      Het is nog maar de vraag of er überhaupt tentoonstellingen 

     doorgang kunnen vinden tijdens Kerstmis 2020.

     Laat u zich eerst goed informeren !

     Jammer, maar helaas !


Helaas heeft een groot aantal organisatoren van kerstgroepententoonstellingen besloten deze rond Kerstmis 2020 niet in te richten.

Deels om niet onnodig ruimte in een kerk te gebruiken, die wellicht nodig is om kerkgangers binnen de 1,5-meter-verplichting te kunnen ontvangen, deels omdat men de werkzaamheden niet op een verantwoorde wijze zou kunnen uitvoeren.

Jammer, maar helaas !

Dus dit jaar geen kerstgroepen van ons op tentoonstellingen in Alphen(NBr), Amersfoort, Overasselt en

 Weurt.

Ze worden gewoonweg niet georganiseerd.


Er is echter één uitzondering.


In de Sint Jan de Doperkerk in Sambeek, Grotestaart 65, 5836 AC Sambeek


Deze kerk staat op de nominatie om verkocht te worden en zal, naar verwachting, begin 2021 aan de eredienst worden onttrokken.

De werkgroep die al jaren de kerststal in deze kerk bouwt, heeft de bewoners van Sambeek gevraagd hun kleine kerststalletjes beschikbaar te stellen om deze in de kerk tentoon te stellen.

En men heeft de kerk zodanig ingericht, o.a. met verplichte looproutes, dat dit op een verantwoorde wijze kan, met inachtname van de geldende regelingen van de overheid, het bisdom en de parochie.

En een tot die groep behorend familielid, heeft ons gevraagd de overige beschikbare ruimte verder in te vullen met een deel van onze verzameling. En vanwege het feit dat we verder dit jaar geen groepen hadden uitgeleend, kunnen en willen we hieraan graag onze medewerking verlenen.

De kerststalletjes en -groepen zullen te zien zijn op:

* 24 december (Kerstavond) vóór en na de viering van 20.00 uur

* 25 december (1e Kerstdag) van 13.00 tot 17.00 uur

* 26 december (2e Kerstdag) van 13.00 tot 17.00 uur

* 27 december (3e Kerstdag) van 13.00 tot 17.00 uur

* 31 december(Oudjaar) vóór en na de dienst van 18.00 uur

* 1 januari (Nieuwjaar) van 13.00 tot 17.00 uur

* 3 januari van 13.00 tot 16.00 uur


Wellicht zijn er in den lande toch nog enkele andere plaatsen waar men in staat is om tentoonstellingen op een verantwoorde wijze te organiseren.

Wilt u weten waar? 

Navigeer dan naar het einde van deze homepage waar u een link vindt naar de site van de landelijke Vereniging Vrienden van de Kerstgroep.

______________________________________________________________________________________________________

                                             

                                                                                                 * * * * *

______________________________________________________________________________________________________


Waar was (een deel van) onze verzameling te zien rond Kerstmis 2019 ?


Vorig jaar, rond Kerstmis 2019 dus, hadden we weer een deel van onze verzameling beschikbaar gesteld voor een aantal kerstgroepententoonstellingen.

Zo verleenden we o.a. medewerking aan de volgende tentoonstellingen:

______________________________________________________________________________________________________

 

* St. Andreaskerk in Weurt.

In 2019 zijn (waarschijnlijk éénmalig) beide zijbeuken van onze eigen parochiekerk gebruikt voor een tentoonstelling van méér dan 240 kerstgroepen uit onze verzameling.

De tentoonstelling van dat jaar was een groot succes met honderden bezoekers. Ook zijn tijdens een tweetal dagen de kinderen van de basisschool en ook de kleuters langs de tentoongestelde kerstgroepjes gegaan. We hadden daarvoor ook speciaal op kinderen gerichte groepjes geplaatst. Tevens waren er voor hen op leeftrijd afgestemde opdrachtjes uitgewerkt.

Een en ander met dankbare hulp van de initiatefnemer, Virginia Bartels uit Weurt.

______________________________________________________________________________________________________


* Stadsmuseum CHC Vollenhove

* In dit museum werden 100 kerstgroepen tentoongesteld uit onze verzameling. Het was de selectie die rond Kerstmis 2018 heeft gestaan in de Andreaskerk van Weurt. Degene die die expositie hadden gemist, konden deze dus alsnog bekijken in dat museum.

Naast onze groepen werden ook kerstgroepen getoond van een collega-verzamelaar: mevr. Gery Woltinge uit Zwolle.

______________________________________________________________________________________________________


* St. Willibroduskerk in Alphen

Zoals al meerdere jaren daarvoor, hadden we eveneens ongeveer 200 kerstgroepen beschikbaar gesteld voor deze kerk. 

Jammer genoeg waren we zelf niet in de gelegenheid de altijd met veel zorg en fraai opgestelde groepen te gaan bekijken, vanwege onze gewenste aanwezigheid bij de tentoonstelling in Weurt.

______________________________________________________________________________________________________


* St. Ansfridusparochie in Amersfoort

In de St. Ansfriduskerk stonden in 2019 ook weer een groot aantal kerstgroepen opgesteld, waaronder ongeveer 50 uit onze verzameling. Ook deze tentoonstelling hebben we helaas moeten missen door onze inzet bij de tentoonstelling in ons eigen dorp.

______________________________________________________________________________________________________


* Buurderij De Lage Hof in Overasselt, Kasteelsestraat 5, 6611 KA  Overasselt

In het Agrarisch museum hebben in 2019 méér dan 100 kleine  kerstgroepjes uit onze verzameling een plaatsje gevonden, aangevuld met een aantal groepen van normale (huiskamer-)grootte.

_______________________________________________________________________________________________________

                                   

Uit de reacties van de organisatoren van deze tentoonstellingen hebben we kunnen opmaken dat weer een groot aantal bezoekers hebben genoten van de verschillende kerstgroepen uit landen over de hele wereld. 

Er was weer veel werk verzet door deze organisatoren. En we weten inmiddels hoeveel werk er verzet moet worden om een tentoonstelling in te richten. Dank aan al deze vrijwilligers voor hun inzet. 

_______________________________________________________________________________________________________


Wilt u rons Kerstmis 2020 kerstgroepen bekijken ?


Een compleet overzicht van de (aangemelde) kerstgroepententoonstellingen van 2020 kunt u vinden op:

vereniging.vriendenvandekerstgroep.nl


of direct naar het overzicht via klikken op onderstaande url:

http://vereniging.vriendenvandekerstgroep.nl/events/categories/tentoonstelling-nederland/


Wij wensen u verder, ondanks de lastige periode, toch sfeervolle Kerstdagen een feestelijke jaarwisseling en voor het nieuwe jaar al het goede dat wenselijk is. En hopelijk krijgen we in 2021 het Coronavirus onder controle en kunt u eind 2021 weer op normale manier de tentoonstellingen bezoeken.

Jo en Maria Smits

Weurt


 

30277