Kerstgroepenverzameling

Jo en Maria Smits, Weurt

Onze verzameling rond Kerstmis 2018  !!!

 

Welkom op onze website van onze kerstgroepenverzameling.


Door technische problemen met de programmatuur om de website te onderhouden, zijn we genoodzaakt deze helemaal opnieuw te bouwen en te vullen met foto's van onze verzameling.


Het is ons, tot op heden, nog steeds niet gelukt de website te vullen met foto's van onze verzameling. We hopen daarmee binnenkort een begin te kunnen maken, nu ik in december 2018 ga stoppen met werken..  

 

Waar was (een deel van) onze verzameling te zien rond Kerstmis 2018 ?


Dit jaar, rond Kerstmis 2018 dus, hebben we weer een deel van onze verzameling beschikbaar gesteld voor een aantal kerstgroepententoonstellingen.

Zo hebben we o.a. medewerking verleend aan de volgende tentoonstellingen.

_______________________________________________________________________________________________________

* St. Andreaskerk in Weurt, Kerkstraat 54, Weurt

Voor het eerst zullen een kleine 100 kerstgroepen uit onze verzameling te zien zijn in onze eigen parochiekerk van Weurt.

Op een aantal momenten, maar zeker op 22 en 23 december zullen wij zelf aanwezig zijn om antwoorden te geven op vragen.

Openingstijden:

* Aansluitend op de reguliere diensten op de zondagen vanaf 16 december t/m 6 januari vanaf ong. 11.00 uur

* woensdag 19 dec. van 14:00 - 17:00 uur

* donderdag 20 dec. van 09:00 - 11:00 uur

* zaterdag 22 dec. van 14:00 - 17:00 uur

* zondag 23 dec. van 14:00 - 17:00 uur

* 1e Kerstdag van 14:00 - 17:00 uur

* 2e Kerstdag van 14:00 - 17:00 uur

* zondag 30 dec. van 14:00 - 17:00 uur

* zondag 6 jan. (Driekoningenfeest) van 14:00 - 17:00 uur

_______________________________________________________________________________________________________

* R.K. H. Antonius Abtkerk, Overasselt (inmiddels beëindigd)

Dit jaar wordt in deze kerk in het weekend van 15 / 16 december weer een tentoonstelling ingericht met kerststallen en -groepen uit de parochie onder het motto: "Kerststallen met een verhaal". 

Enkele jaren geleden is dat zo'n succes geweest dart hieraan een vervolg wordt gegeven.

De organisatie heeft ons gevraagd om de tentoonstelling aan te vullen met een aantal groepen uit onze verzameling.

We hebben een selectie gemaakt van een 30-tal groepen die  in die kerk ook nog niet eerder te zien waren.

Openingstijden:

* zaterdag 15 dec. van 10:00 - 16:00 uur

* zondag 16 dec. van 12:00 - 16:00 uur

_______________________________________________________________________________________________________

* St. Willibroduskerk in Alphen (NBr) (Raadhuisstraat 4, 5131 AM, Alphen)

Voor deze kerk hebben we 200 kerstgroepen beschikbaar gesteld.

Een aantal data en activiteiten tijdens deze expositie:

* 16 december 2018: 13:00 - 16:00 uur (m.m.v. het Fioretti-koor)

* 23 december 2018: 13:00 - 16:00 uur (m.m.v. het Alphens Mannenkoor en Dameskoor Avanti)

* 26 december 2018: 13:00 - 16:00 uur ("Kindje wiegen" voor de allerkleinsten)

* 30 december 2018: 13:00 - 16 :00 uur (m.m.v. Jongerenkoor Cantal)

* 6 januari 2019: 13:00 - 16:00 uur ("Driekoningenzingen" voor kinderen)

N.B.: De tentoonstelling is te combineren met de kerststallenexpositie van het heemkundemuseum Catrel de Roy, eveneens in Alphen (Nbr.)

_______________________________________________________________________________________________________

* St. Ansfridusparochie in Amersfoort, Jacob Catslaan 28, 3818 WK  Amersfoort (inmiddels beëindigd)

In de St. Ansfriduskerk staan een groot aantal kerstgroepen opgesteld, waaronder ongeveer 80 uit onze verzameling.

Openingstijden:

vr. 7, ma. 10 t/m 14 dec. van 09:30-21:00 uur

za. 8 en 15 dec. van 09:30 -17.00 uur

zo. 9 en 16 dec. van 12:30-17.00 uur

Groepen op afspraak.

________________________________________________________________________________________________________

* Educatief Natuur Centrum De Perekker in Boekel, Mezenlaan 22, 5427 SL Boekel (inmiddels beëindigd)

Eveneens op zondag 16 december wordt in Natuur en Educatie Centrum De Perekker een Open Dag gehouden in kerstsfeer met diverse optredens en een tentoonstelling van ongeveer 70 kerstgroepen en -groepjes uit onze verzameling.

De Open Dag wordt gehouden van 11:00 - 16:00 uur. Entree is gratis.

_______________________________________________________________________________________________________

* Thuis in "De Gribus" (Pastoor van der Marckstraat 47, 6551 ZR  Weurt)

Als we daartoe de tijd hebben, zullen we uiteraard ook weer een aantal groepen opstellen in onze woonkamer in "De Gribus".  

Mocht u in de buurt zijn en wilt u ze bekijken dan belt u gewoon aan of even een telefoontje (024 - 677 28 16) voor het maken van een afspraak.

                                                                         ++++++++++++++

We hopen dat u ook rond Kerstmis 2018 weer kunt genieten van een groot aantal groepen uit onze verzameling, die we gaarne voor u hebben geselecteerd.

Een compleet overzicht van de (aangemelde) kerstgroepententoonstellingen kunt u vinden op:

wijzijn.vriendenvandekerstgroep.nl


of direct naar het overzicht via klikken op onderstaande url:

http://vereniging.vriendenvandekerstgroep.nl/events/categories/tentoonstelling-nederland/


Wij wensen u verder sfeervolle Kerstdagen een feestelijke Jaarwisseling en voor het nieuwe jaar al het goede dat wenselijk is.

Jo en Maria Smits

Weurt


 

18301